Ak sa pohybujete vo svete informačných technológií, iste viete o doménach všetko, čo potrebujete. Nepatríte do tejto skupiny ľudí a stále ešte nemáte jasno v základných pojmoch? Čo je doména a čo presne si pod ňou predstaviť? Priblížme si ju.

 Domény

Domény čiže doménové mená predstavujú jednoznačná mena počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené do internetu. Doména je teda unikátna adresa na internete. Nahrádza IP adresu a vďaka tomu, že je vyjadrená slovom alebo slovami, lepšie sa pamätá a prácu s internetom tak zjednodušuje.

Používanie doménových mien umožňuje systém DNS (Doman Name System). Prevádza IP adresy na mená.

Ak vás čaká výber domény, je potrebné si uvedomiť, že pod jej menom vás ľudia budú na internete hľadať, a preto je dôležité, aby bola výstižná a ľahko zapamätateľná, čo môže byť v dnešnej dobe už trochu problém kvôli tomu, že mnoho atraktívnych domén už nie je k dispozícii.

Všeobecne sa odporúčajú domény kratších názvov, zvoliť doménu obsahujúcu produkt či firmu a dajte si pozor na požívanie domény, pri ktorej by mohlo ľahko dôjsť k zámene s inou doménou.

Ak vyberáte aktuálne doménu, môžete si ľahko overiť pomocou internetu, či je voľná.

Rády domén

Domény rozlišujeme podľa rádov:

· I. rádu: Ide o základný prvok = koncovka doménového mena. Predstavuje najvyššiu doménu internetových domén. Nazýva sa tiež národná doména či Top Level doména. Popisuje základnú skupinu doménových mien. Rozlišujeme tri typy – národná (združujú domény jedného štátu), generická (združujú všeobecné domény) a infraštruktúrne (využívajú sa pre vnútorné mechanizmy internetu).

· II. poriadku: Ide o domény, ktoré sú za národnou doménou. V URL ide o tú časť, ktorá je tesne pred koncovkou. Reprezentuje vašu adresu na internete. Všeobecne, keď hovoríme o doménach, tak väčšinou máme na mysli domény druhého rádu.

III. poriadku: Jedná sa o subdoménu. Rozširuje doménový názov o ďalšiu úroveň. Je možné ich vytvárať u domén II. rádu. Neplatí sa za ne správcovi domén.

Internetová prezentácia spoločností je momentálne nesmierne dôležitá a často predstavuje základ budúceho úspechu. Mnohí zákazníci práve totiž pomocou internetu vyhľadávajú produkty, ktoré by si chceli zakúpiť a preto je už v súčasnosti nevyhnutné, aby mali podnikatelia či dokonca už aj živnostníci založené vlastné webové stránky propagujúce ich predmet podnikania. Čo však robiť, pokiaľ zakladáte veľký webový projekt v podobe nejakej spravodajskej stránky či magazínu a potrebujete získať dostatočný priestor pre umiestnenie internetovej stránky? V tom prípade využite servery, ponúkajúce dostatočnú podporu pre chod vašich projektov.

Najzákladnejšou možnosťou je virtuálny server. Ten sa používa v prípade, že bežný hosting už nedokáže plniť vaše požiadavky a vy tak chcete váš projekt posunúť niekam vyššie. Cena tohto serveru je veľmi prijateľná vzhľadom na to, čo všetko zákazníkom ponúka. Pokiaľ už sú vaše nároky vyššie, tak môžete využiť tzv. server housing, čiže umiestnenie serveru do datacentra spravovaného spoločnosťou poskytujúcou práve tieto servery. V rámci tejto služby už získate aj kvalitnejšiu administráciu serverov, dvojitú konektivitu a podobne. Najvyšším stupňom je dedikovaný server, predstavujúci klasický fyzický server patriaci priamo vám. Pre lepšiu predstavu si spomeňte na fotky obrovských serverov veľkých spoločností, pričom podobne vyzerá aj dedikovaný server, len samozrejme v menších rozmeroch. Veríme, že si v prípade serverov vyberiete to ideálne riešenie vhodné práve pre vaše podnikanie.

Mysleli ste si, že zakladanie vlastnej internetovej stránky je pre vás priveľmi náročné a nedokáže to bez pomoci odborníkov z IT firiem? V tom prípade vás radi poopravíme! S rozmáhajúcim sa trhom sa na internete začali presadzovať spoločnosti, ktoré vám umožnia jednoduché samostatné zakladanie webových stránok. Potrebujete mať predovšetkým dobrý nápad, zvoliť si názov stránky a hlavne si zakúpiť doménu.

Domény sú laicky povedané koncovky za samotným názvom stránky vo formáte .sk, .cz a podobne. Predstavujú teda v podstate národnú príslušnosť webov ku krajinám, avšak nemusí to tak byť vždy. V poslednej dobe sa začala napríklad rozmáhať všeobecná koncovka .net, ktorá príliš o krajine pôvodu stránky nenapovedá. Dôležitá však v tomto prípade nie je nejaká národná hrdosť či snaha o vyjadrenie pôvodu, ale skôr obsadenosť a cena domény. Ak si budete chcieť totiž založiť stránku, tak si najprv musíte zistiť, či už na danej doméne nie je obsadená. Pokiaľ už tento názov niekto zaregistrovaný má, tak musíte buď zmeniť názov, alebo samotnú doménu.

Ceny domén sú taktiež dôležitým rozhodovacím faktorom zakladateľov webových stránok. Tieto ceny sa líšia v závislosti od použitej koncovky, pričom najlacnejšie vychádza slovenská doména s koncovkou .sk a najdrahšie zase koncovka .net. Čím sa však ale tieto domény líšia? Domény .eu, .com a .net slúžia pre celý svet a preto aj v rámci hodnotenia stránok v internetových vyhľadávačoch získavajú o niečo lepšie postavenie než stránky s národnými doménami.

Chcete si založiť stránku na internete a uvažujete, čo všetko k tomu potrebujete? Tak okrem domény s názvom je potrebný aj priestor na serveri, ktorý vám ponúkne hosting. Ten je totiž prakticky definovaný práve ako priestor na internetovom serveri, ktorý je ponúkaný rôznymi spoločnosťami špecializujúcimi sa v tejto problematike. Poďme si teda o hostingu ako takom povedať niečo viac.

Ako sme už spomenuli, tak pri zakúpení hostingu získavate dostatočné miesto na serveri pre realizáciu vašich kreatívnych internetových nápadov. Poskytovateľ hostingu najprv umiestni údaje na tieto stránky a následne ich priamo distribuuje na internet. Vy tak za svoju platbu získavate istotu prejavenú v tom, že vaša spoločnosť sa bude môcť na internete skutočne viditeľne prezentovať.

V rámci služieb pri zakupovaní hostingu získavate aj možnosť zálohovania dát u spoločnosti, ktorá tento hosting poskytla. Tie sa uchovávajú v rôznom rozsahu a v rôznej dobe, to už záleží od konkrétneho druhu hostingu, ktorý ste si zakúpili. Pokiaľ máte záujem o jednoduchší blog a menší balík zakúpených služieb, tak je pre vás ideálny tzv. custom, čiže zákaznícky hosting. Pokiaľ združujete viacero stránok a chcete im vytvoriť ekonomicky výhodný priestor na internete, tak pre vás bude vhodný tzv. multihosting. Najvyššou kategóriou je unlimited (neobmedzený) hosting – tam môžete na stránkach združovať neobmedzený počet dát, e-mailov a podobne. Správny výber hostingu vám umožní kvalitnejšiu prezentáciu na internete, keďže získate dostatočný priestor pre realizáciu svojich nápadov.

Pri výbere nabíjačky na notebook si treba dávať pozor. Napájacie zdroje sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, ale vybrať si treba taký napájací zdroj, vďaka ktorému bude Váš notebook správne fungovať.

Nabíjačky na notebook musia byť v prvom rade kvalitné a samozrejme aj bezpečné. Za vhodnejšie sa považujú napájacie zdroje, ktoré nemajú prepínač napätia. Pri takýchto nabíjačkách je potrebné vždy kontrolovať, či je správne zvolené napätie. Pri výbere napájacích zdrojov je potrebné, aby sa napätie na zdroji zhodovalo s napätím na notebooku. Napätie zistíte na spodnej strane notebooku, alebo si pozrite pôvodnú nabíjačku, na ktorej bude táto informácia určite uvedená. Prúd vystupujúci zo zdroja  musí byť rovnaký, respektíve väčší, ako je uvedené v informáciách o notebooku. Všimnite si aj konektor, ktorý sa do notebooku zasúva.

Veľmi obľúbené sú aj univerzálne napájacie zdroje, vhodné pre viacero typov notebookov, a tiež aj adaptéry, ktoré dokážu zistiť, či je notebook batéria nabitá. Kvalitné notebook batérie a správne zvolené nabíjačky dokážu predĺžiť životnosť Vášho notebooku.

Pod osobnými údajmi myslíme všetky informácie týkajúce sa jedinca, či už sa vzťahujú k jeho alebo jej súkromnému, profesionálnemu alebo verejnému životu. Môže to byť čokoľvek, od mena a priezviska, fotografie, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, príspevky týkajúce sa sociálnych sietí webových stránok, lekárske informácie, alebo vIP adresa počítača a iné.
Európks Únia vydala pravidlá ohľadom Personal Data Protection, kedy môže byť osoba identifikovaná, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom týchto údajov. Charta základných práv Európskej únie vraví, že všetci máme právo na ochranu osobných údajov vo všetky aspektoch života, či už doma, v práci, počas nakupovania, lekárskeho ošetrenia, na policajnej stanici,na internete alebo počas cesty v autobuse. Až 74% Európanov sa domnieva, že zverejnenie ich osobných údajov je dnes súčasťou moderného života, ale zároveň, ale 72% používateľov Internetu má aj strach, že dať na internet príliš osobnédáta. Cítia, že nemajú plnú kontrolu nad ich dátami.Tento údaj o ich dôvere v on-line svete , zadržiava rast digitálneho hospodárstva vo všeobecnej rovine. Popri ochrane osobných údajov treba mysliet aj na najlepší antivírus, ktorý nám ochráni počítač pred únikom informácií a dát.

Niekdy boli hranice medzi týmito zariadeniami jasne definované veľkosťou a softvérom, ktorý bol na nich inštalovaný. S postupom času sa však tieto hranice stierajú, mobily sa zväčšujú a výrobcovia tabletov prichádzajú so stále menšími tabletmi, ktoré dokážu konkurovať mobilom.

Pri výbere či tablet alebo mobil treba zvážiť jeho hlavné využitie. Ak nechodíte často vonku a mobil ostáva doma, vtedy bude lepšia alternatíva tablet, ktorý dokáže plniť viac funkcií a základných prípadoch zastúpi aj mobil. Ak však ste často mobilný, potrebujete si kontrolovať emaily počas jazdy v MHD, veľa telefonujete a neradi so sebou vláčite hmotnosť naviac, rozhodnite sa radšej pre mobil. Ani najkompaktnejší tablet nebude pohodlnejší pre prácu v teréne ako dobre zvolený mobil.

Či už sa rozhodnete pre jedno alebo druhé, nezabudnite, že váš mobil či tablet má veľa citlivých dát o ktoré by ste určite nechceli prísť, alebo ich niekomu ukázať. Aby ste boli chránení nainštalujte si kvalitný najlepší antivírus pre tablety a antivírus na mobil. Ten vás ochárnia pred stratou citlivých údajov.

Webhosting je miesto na internete, kde si môžete nahrať vašu stránku a tá bude následne dostupná širokej verejnosti, respektíve všetkým, ktorí majú prístup na internet. Ide teda o diskový a databázový priestor pre stránku, ktorý môže mať rôzne veľkosti. V závislosti od tejto veľkosti, no tiež iných parametrov je nastavená cena za hosting. Samozrejme, že cena priamo úmerne vzrastá spolu so zvyšujúcim sa počtom MB.

Čo sa týka serverov, tu rozlišujeme dedikované servery, manažované servery a server housing. V prvom prípade ide len o prenájom serveru, kde si za jeho administráciu zodpovedáte sami. Pri manažovaných serveroch si server síce taktiež prenajímate, ale celá jeho správa a tým aj ťažkosti s ňou spojené sú v pôsobnosti poskytovateľa. Pri server housingu je zas server v majetku zákazníka a ten sa stará aj o jej správu, zatiaľ čo poskytovateľ zabezpečuje technickú stránku veci. Orientovať sa v tejto problematike predsa len nie je až také zložité, ako by sa mohlo zdať!

Ak ide o webhosting, rôzne firmy ponúkajú v tejto oblasti mnoho typov týchto služieb, ktoré sa od seba líšia najmä diskovým priestorom, na ktorý máte možnosť umiestňovať svoj obsah. Inými slovami, čím väčší priestor, tým viac možností vytvárať obsah vašej webovej stránky. Ak však máte stránku, na ktorej chcete mať len zopár jednoduchých údajov, pokojne vám bude stačiť najlacnejšia varianta webhostingu. Aj tá totiž ponúka podporu súkromia, emailovej komunikácie, dostatočne veľký priestor pre databázy a emaily a tiež antivírusovú ochranu.

Väčšina firiem v oblasti webhostingu ponúka aj služby vzťahujúce sa na servery. Konkrétne môže isť o poskytnutie priestoru, prenájmu alebo kompletnú správu serverov. Správu nad vlastnými servermi však môžete vykonávať aj sami, ide len o to, akú formu starostlivosti o ne zvolíte. Všetci poskytovatelia týchto služieb sú ochotní sa s vami dohodnúť, preto pri akejkoľvek pripomienke alebo vlastnej myšlienke neváhajte a určite sa prejavte!

CPanel hosting je ako klasický webhosting, ale pre ovládanie funkcií používa softvér cPanel. Čo je vlastne ovládací panel, ktorý umožňuje jednoduchšiu orientáciu a ovládanie v administrácií hostingu. Väčšina zahraničných webhostingov používa cPanel, dnes už aj na slovenskom trhu má tento panel svoje miesto a je stále viac používaný a vyžadovaný. Tento spôsob webhostingu ušetrí veľa času a starostí, preto sú nesporné jeho výhody oproti klasickým webhostingom.

cPanel webhosting podporuje inštaláciu niekoľko desiatok známych skriptov pomocou aplikácií ako napríklad quick install. To znamená, že behom minútky a pár klikov môžete mať nainštalované CMS systémy ako WordPress, Drupal, Joomla a ďalšie.

Po vstupe do cPanelu je možné si vybrať jeho vzhľad aj jazyk. Na výber je niekoľko šablón. Pracovať sa dá s rôznymi funkciami, ktoré ušetria prácu a čas. Pri zmene webhostingu je možné pomocou aplikácie v cPaneli zálohovať súbory webstránky, alebo tiež obnoviť zálohované súbory. Samozrejme, že to je možné urobiť naraz a behom pár minút.
Ponúka spracovanie e-mailových schránok s mnohými funkciami ako sú POP3, SMTP server, webmail, presmerovanie emailov, protispamovou a inými ochranami.

Cpanel poskytuje veľmi jednoduché a prehľadné spravovanie databáz s užitočnými funkciami, ale aj plnohodnotné štatistiky webstránok, domén a subdomén s rôznymi funkciami.

Spravovanie domén nie je tiež nijak náročné ako aj pridávanie ďalších domén a subdomén. V cPaneli je možné spravovať u niektorých hostingov neobmedzené množstvo domén a webstránok pod jedným kontom. Ponúka aj intuitívne ovládanie FTP serveru.
CPanel webhosting má množstvo užitočných funkcií, nástrojov a skriptov ktoré sa dajú použiť. Najdôležitejším faktorom je najmä časová nenáročnosť. To čo bežne trvá aj niekoľko desiatok minút je pomocou cPanela možné urobiť za par minút.